Laittomasti maassamme olijoille oleskelulupa!

Sisäministeriö kehittää ja keksii vihreän sisäministerin johdolla koko ajan keinoja saada laittomasti maassamme olijoille oleskelulupa tai työlupa keinolla millä hyvänsä. Sisäministerin maahanmuuttoa koskevat lausunnot ovat pöyristyttäviä.

Vihreä sisäministeri on Suomelle tuhoisampi kuin mikään muu koko valtiomme historian aikana. Luemme ja kuulemme koko ajan uutisia Ruotsista, Ranskasta ja muualta Euroopasta, miten holtiton ja liberaali maahanmuuttopolitiikka ja avoimet rajat vaikuttavat yhteiskuntarauhaan ja kansalaisten turvallisuuteen. Silti vihervasemmistolainen hallituksemme on vihreän sisäministerin johdolla tekemässä kaikki samat virheet olettaen lopputuloksen olevan erilainen. Miksi? Millä perusteella Suomessa lopputulos olisi erilainen?

Kotoutus on jo todistetusti epätehokasta, joten miten kotouttamalla lisää ja sallimalla laittomasti maassamme olevien jääminen maahan saataisiin erilainen lopputulos? Jos henkilö on laittomasti maassa, siihen on yleensä joku syy. Syy voi olla esimerkiksi rikokset tai muu uhka turvallisuudellemme. Jos henkilöllä ei katsota olevan oikeutta olla maassamme, tulee hänet poistaa. Kaikki tuki tällaiselle henkilölle vähentää motivaatiota lähteä maasta vapaaehtoisesti. Nyt jo näille laittomasti massamme oleskeleville maksetaan asumista, ruokaa ja lääkkeitä. Mitä ajattelee Eurooppaan tuleva siirtolainen punnitessaan vaihtoehtoja, mihin maahan asettuisi hakemaan turvapaikkaa? Kuinka suuri vetovoimatekijä on ilmainen raha ja ilmainen toimeentulo? Parasta kotoutusta on aina ollut työnteko ilman yhteiskunnan tukia.

Meillä on keskuudessamme paljon eri kulttuureista tulleita maahanmuuttajia, jotka ovat sopeutuneet yhteiskuntaamme loistavasti ja rakentavat sitä paremmaksi yrittäen ja työtä tehden. Meillä on ollut jo 1800-luvun lopusta asti maassamme muslimiyhteisö tataarit. He ovat valtauskonnosta poikkeavasta uskonnosta huolimatta eläneet maassa maan tavalla ja sopeutuneet esimerkillisesti elämään Suomessa. Itse toivotan tervetulleeksi kaikki, jotka kunnioittavat meidän maatamme ja tapojamme ja elävät maassa maan tavalla. Maassa maan tavalla ei tarkoita oman kulttuurin hylkäämistä tai uskonnon vaihtamista, vaan maan kulttuurin ja ennen kaikkea lakien ja tapojen kunnioittamista.

Olen itsekin ollut työtätekevänä maahanmuuttajana toisessa eurooppalaisessa valtiossa, joka ei enää nykyään ole EU valtio. Suomesta on lähdetty maahanmuuttajiksi ympäri maailmaa. Suomesta on lähdetty paremman elämän perässä Ruotsiin, Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan ja moniin muihin maihin. On kuitenkin lähdetty tekemään töitä, yrittämään ja vaurastumaan. Ei olla lähdetty sinne, missä saataisiin helppo elämä toisen maan veronmaksajien kustantamana.

Tämä hulluus täytyy saada pysäytettyä!

Maskigate – pelottavaa valtapeliä?

Kuinka monta virkamiestä joutuu eroamaan, ennen kuin tämän hallituksen ministerit ottavat vastuuta päätöksistään? STM on toiminut koko koronakriisin ajan päävastuullisena tiedottamisessa. Silloin tiedotusvastuuta tai vastuuta ei voi ulkoistaa vaikkapa Työterveyslaitokselle.

Koko kevään ministereiden ja STM:n taholta painotettiin, että hyvä käsi- ja yskimishygienia ja 1-2 metrin turvavälit riittävät takaaman kansalaisten turvallisuuden. Maskeista ei sanottu olevan hyötyä, ne olivat jopa vaarallisia ja niitä ei edes todennäköisesti osattaisi käyttää oikein. Kuitenkin jo maaliskuussa uutisoitiin, että korona leviää myös aerosoli- ja pisaratartuntoina.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tiedotti jo huhtikuussa, että kasvonaamioiden käyttöä yhteisössä voitaisiin harkita, etenkin kun käy kiireisessä suljetussa tiloissa, kuten ruokakaupoissa, ostoskeskuksissa tai käytettäessä julkista liikennettä. Huhtikuussa useissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa suositeltiin maskeja tai ne olivat pakollisia julkisissa liikennevälineissä tai lentokentillä.

Aiheellisesti myös kyseenalaistettiin, miksi terveydenhuoltohenkilökunta käyttää maskeja, jos niistä ei ole mitään hyötyä? Oli selvää, että kaikki maskit eivät estä tartuntaa, eivätkä kaikki käytä niitä oikein, mutta kaikki maskit pienentävät tai estävät toisen tartuntariskiä. Miksi kehotettiin peittämään suu aivastaessa, jos suun peittäminen ei auta tartuntojen leviämisessä? Perusteet sille, miksi maskeja ei suositeltu, ovat täysin absurdit.

Vaikka meille toisin kerrottiin, niin maskejahan ei ollut riittävästi keväällä. Olisikin ollut vastuutonta suositella sairaalakäytössä käytettäviä maskeja kaikille. Mutta mikä esti sen, ettei suomalaisille suositeltu kangasmaskeja ja opastettu vaikkapa itse tekemään niitä? Kun kysyntää on, myös tuotantoja saadaan käyntiin nopeillakin aikatauluilla.

Kuinka moni on sairastunut tai kuollut, koska ihmisille on kuukausien ajan toistettu, että käsienpesu ja 1-2 m turvavälit riittävät? Siis taudissa, jonka jo maaliskuussa tiedettiin leviävän myös aerosoli- ja pisaratartuntana. Montako yritystä sairastuneiden määrien kasvaessa ja rajoitusten kiristyessä on saatettu konkurssien ja lopettamisien tielle? Kuinka monta yritystä olisi voitu pitää auki, jos maskisuositus olisi annettu jo keväällä?

Missä on raja poliittiselle pelille? Onko kaiken takana ollut hallituksen halu vain tehdä asiat eri tavalla, kuin oppositio vaati? Jos näin on, niin hallitus pelaa pelottavaa valtapeliä suomalaisten kustannuksella.

EU:n taakanjakoehdotus vie kohti liittovaltiota

EU esitteli uuden siirtolaisten taakanjakosopimuksen. Nimi kertonee mistä on kysymys: taakanjako. Jos siirtolaisten vastaanottaminen olisi niin kannattavaa kuin vihervasemmistolainen hallituksemme ja suurin osa mediaa antaa ymmärtää, ei puhuttaisi taakanjaosta. Silloin koko tällaista keskustelua ei tarvitsisi käydä, vaan kaikki maat tekisivät toimenpiteitä houkutellakseen mahdollisimman paljon siirtolaisia maihinsa. On siis olemassa ristiriita todellisuuden ja mielikuvien välillä.

Hallitus ja EU haluavat Euroopan ikääntyvän väestön huoltosuhteen parantamiseksi laajamittaisesti maahanmuuttoa. Huoltosuhdetta mitataan kahdella tavalla. On olemassa väestöllinen huoltosuhde joka mittaa lasten ja eläkeläisten suhdetta työikäiseen väestöön, ja on olemassa taloudellinen huoltosuhde jossa mitataan työssäkäyvien suhdetta ei-työssäkäyviin. Suomi ei voi haalia humanitaarista maahanmuuttoa jotta väestöllinen huoltosuhde paranee. Mittarina on oltava taloudellisen huoltosuhteen paraneminen. Maahanmuutto on siihen ratkaisu ainoastaan, jos maahanmuuttajat työllistyvät nettomaksajiksi. Ei siis matalapalkka-aloille, joissa työskentelevät saavat yleensä jotain yhteiskunnan tukia palkan lisäksi tai kokonaan yhteiskunnan tukien varaan. Ymmärtääköhän hallitus näiden kahden asian eron?

Kaikkein huolestuttavinta uudessa taakanjakosopimuksessa on se, että ehdotuksen mukaan kriisitilanteissa kuten pandemiassa tai luonnonkatastrofeissa, jonka johdosta yhteen jäsenmaahan tulee sietokyvyn ylittävä määrä ihmisiä, päättää komissio eikä EU parlamentti, mihin pyrkijät sijoitetaan. Tällainen kriisitilannehan on tälläkin hetkellä Kreikassa. Tällaiseen suostumalla menetämme kokonaan oikeuden päättää kuka saa tulla maahamme. Tämä ei kuulosta enää itsenäiselle valtiolle, vaan sille, kuin olisimme jo osa EU-liittovaltiota. Tässä puututaan todella vakavalla tavalla Suomen itsemääräämisoikeuteen.

Onko tämä tie mille hallitus on valmis lähtemään ja viemään Suomen? Sisäministerimme on jo pitänyt tätä ehdotusta raikkaana ja kiinnostavana uudistuksena! Onkin siis todella huolestuttavaa, mitä kaikkea punavihreä hallituksemme ehtii tehdä, ennen kuin saamme uuden hallituksen. Jos jostain syystä tämä hallitus pysyy kasassa kauden loppuun asti, pelkään pahoin, että olemme siihen mennessä menettäneet loputkin itsenäisyydestämme ja luovuttaneet päätäntävallan EU:lle ja sen isoille maille.