Pitäisikö vain ”eliitin” äänestää?

Aina välillä törmää ajatuksiin, että kansanedustajille tai kuntapoliitikoille pitäisi olla koulutus-, sivistys-, älykkyys- tai jotkut muut rajat. Vain tiettyjen kriteerien täyttyessä, henkilö voisi hakeutua ehdokkaaksi päättämään yhteisistä asioista. Mikäli kriteerit eivät täyty, eikö henkilö ole kykenevä muodostamaan mielipidettä yhteisistä asioista? Haluavatko tällaisen ajatusmallin kannattajat todella palata keskiaikaiseen säätyedustukseen demokratian sijaan?

Mikäli tällaiseen mentäisiin, eikö silloin myös äänestysoikeutta tulisi rajoittaa, jottei vaillinainen kansanosa äänestäisi väärin? Eduskunnan perustaminen vuonna 1906 merkitsi suurta muutosta keskiaikaisesta säätyedustuksesta aikansa edistyneimpään parlamentaariseen järjestelmään. Tuolloin annettiin yleinen äänioikeus kaikille 24 vuotta täyttäneille suomalaisille. Äänioikeutettujen määrän kasvoi lähes kymmenkertaiseksi säätyvaltiopäivien aikaan verrattuna. Äänestämään pääsy ei enää ollut kiinni sosiaalisesta asemasta tai sukupuolesta.

Jokainen vaaleilla valittu kuntapoliitikko tai kansanedustaja on saanut ääniä Suomen kansalaisilta, jotka ovat sitä mieltä, että juuri tuo mies tai nainen on paras hoitamaan hänen asioitaan joko kunnassa tai eduskunnassa. Näin tulee olla jatkossakin.

Eduskunnassa on edustus jokaisesta maakunnasta ja lähes kaikista ammattiryhmistä. Samoin kunnanvaltuuston kokoonpanon tulee peilata kunnan väestöä. Jotta päätöksenteossa huomioidaan koko yhteiskunnan kirjo, tulee myös päättäjien tulla erilaisista koulutus- ja ammattitaustoista. Jos päättäjämme olisivat vain ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita ja akateemisessa maailmassa menestyneitä, osaisivatko he huomioida asioita myös sen työttömän toimeentulotuella elävän yksinhuoltajan näkökulmasta tai pienyrittäjän tai maanviljelijän? Osaako ruuhkavuosia elävä nuori kansanedustaja asettua eläkeläisen asemaan tai päinvastoin?

Suomalainen äänestysoikeus ja oikeus asettua ehdokkaaksi on koko demokratiamme ydin. Demokratia merkitsee oikeutta äänestää väärin ja vääriä henkilöitä. Tämä väärin riippuu aina siitä, miltä poliittiselta kannalta asioita katsoo. Jos tätä oikeutta ei ole, silloin emme ole demokratia.

Onko autolla ajavien ihmisarvo alempi?

Mitä on jakamaton ihmisarvo? Mitä on minun, perussuomalaisen mielestä on jakamaton ihmisarvo ja kenelle se kuuluu. Miksi meitä perussuomalaisia syytetään, ette meidän käsityksemme ihmisarvosta on väärä?

On selvää, että jokaisella ihmisellä on jakamaton ihmisarvo. Ihmisen ihmisarvo ei riipu ihonväristä, kansalaisuudesta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydestä tai sairaudesta tai poliittisesta mielipiteestä. Ihmisarvo on sama pienellä vauvalla ja paatuneella terroristilla, ihonväriltään valkoisella tai mustalla, terveellä tai sairaalla, heterolla tai homolla, vihreällä tai persulla. Ihmisarvo ei ole ihmisestä itsestään tai hänen ulkoisista tekijöistänsä riippuvainen. Ihmisarvo on itseisarvo.

On erikoista, että nykypäivänä ihmisarvo sekoitetaan ihmisen ominaisuuksiin tai tekoihin. Sillä, ettei hyväksy ulkomaalaisten tekemiä raiskauksia tai sosiaaliturvan perässä Suomeen muuttavia työkykyisiä ihmisiä, ei ole mitään tekemistä ihmisarvon kanssa.

Perussuomalaisten syyttäminen siitä, ettei meidän mukaamme kaikilla ole sama ihmisarvo tai se olisi jotenkin jaettavissa, on halpaa populismia. Näin voi heitellä somessa ja mediassa, kun ei enää pysty perustelemaan asioita faktoilla. Kun perussomalaiset osoittavat faktoihin perustuen esimerkiksi raiskausrikosten ja sosiaalitukien merkittävän nousun vuoden 2015 maahantulijoiden vyöryn jälkeen, muut puolueet vihervasemmisto etunenässä huutavat ihmisarvon perään.

Perussuomalaiset arvostelevat mm. maahantulijoiden taloudellista vaikutusta maallemme ja maamme rikostilastoihin. Tämän katsotaan olevan ihmisarvon alentamista.  Jos ajat bensa-autolla, syöt lihaa ja lämmität puusaunaa, onko sinun ihmisarvosi pienempi kuin muiden? Ihmisarvon perään huutavien logiikalla on. Minä ajan dieselautolla ja se vaikuttaa maailman ilmastoon ja maamme päästöihin. Onko heidän mielestään minun ihmisarvoni alempi tai jaettu? Samalla logiikalla on.

Autolla ajaminen vaikuttaa ilmastoon, mutta se ei todellakaan alenna kenenkään ihmisarvoa, ei edes silloin, jos joku ajelee ihan vaan huvikseen. Älkää sortuko halpaan populismiin.