Maskigate – pelottavaa valtapeliä?

Kuinka monta virkamiestä joutuu eroamaan, ennen kuin tämän hallituksen ministerit ottavat vastuuta päätöksistään? STM on toiminut koko koronakriisin ajan päävastuullisena tiedottamisessa. Silloin tiedotusvastuuta tai vastuuta ei voi ulkoistaa vaikkapa Työterveyslaitokselle.

Koko kevään ministereiden ja STM:n taholta painotettiin, että hyvä käsi- ja yskimishygienia ja 1-2 metrin turvavälit riittävät takaaman kansalaisten turvallisuuden. Maskeista ei sanottu olevan hyötyä, ne olivat jopa vaarallisia ja niitä ei edes todennäköisesti osattaisi käyttää oikein. Kuitenkin jo maaliskuussa uutisoitiin, että korona leviää myös aerosoli- ja pisaratartuntoina.

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen tiedotti jo huhtikuussa, että kasvonaamioiden käyttöä yhteisössä voitaisiin harkita, etenkin kun käy kiireisessä suljetussa tiloissa, kuten ruokakaupoissa, ostoskeskuksissa tai käytettäessä julkista liikennettä. Huhtikuussa useissa Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa suositeltiin maskeja tai ne olivat pakollisia julkisissa liikennevälineissä tai lentokentillä.

Aiheellisesti myös kyseenalaistettiin, miksi terveydenhuoltohenkilökunta käyttää maskeja, jos niistä ei ole mitään hyötyä? Oli selvää, että kaikki maskit eivät estä tartuntaa, eivätkä kaikki käytä niitä oikein, mutta kaikki maskit pienentävät tai estävät toisen tartuntariskiä. Miksi kehotettiin peittämään suu aivastaessa, jos suun peittäminen ei auta tartuntojen leviämisessä? Perusteet sille, miksi maskeja ei suositeltu, ovat täysin absurdit.

Vaikka meille toisin kerrottiin, niin maskejahan ei ollut riittävästi keväällä. Olisikin ollut vastuutonta suositella sairaalakäytössä käytettäviä maskeja kaikille. Mutta mikä esti sen, ettei suomalaisille suositeltu kangasmaskeja ja opastettu vaikkapa itse tekemään niitä? Kun kysyntää on, myös tuotantoja saadaan käyntiin nopeillakin aikatauluilla.

Kuinka moni on sairastunut tai kuollut, koska ihmisille on kuukausien ajan toistettu, että käsienpesu ja 1-2 m turvavälit riittävät? Siis taudissa, jonka jo maaliskuussa tiedettiin leviävän myös aerosoli- ja pisaratartuntana. Montako yritystä sairastuneiden määrien kasvaessa ja rajoitusten kiristyessä on saatettu konkurssien ja lopettamisien tielle? Kuinka monta yritystä olisi voitu pitää auki, jos maskisuositus olisi annettu jo keväällä?

Missä on raja poliittiselle pelille? Onko kaiken takana ollut hallituksen halu vain tehdä asiat eri tavalla, kuin oppositio vaati? Jos näin on, niin hallitus pelaa pelottavaa valtapeliä suomalaisten kustannuksella.

Kuntavaalien siirto keikuttaisi demokratiaa

Pääministeri Marin lausui viikonloppuna ajatuksen kuntavaalien mahdollisesta siirtämisestä koronaepidemian takia. On selvää, että koronaepidemiatilanteessa kuntavaalikampanjoita ei voida käydä perinteisillä tavoilla. Korona asettaa rajoitteita jokaisen puolueen ja jokaisen ehdokkaan kampanjoihin tasapuolisesti. Ihmisten on kuitenkin mahdollista valita puolueensa ja ehdokkaansa, vaikka maassamme olisikin lähes poikkeustila. Äänestys on mahdollista järjestää turvavälejä noudattaen tai muilla keinoin, kuten etä-äänestyksenä.

Onko pääministerin ulostulon taustalla pelko tulevasta vaalituloksesta? Syksyn aikana käsitellään EU:n liittovaltiokehitystä ja tukipakettia ja niiden järkevyyttä suomalaisten kannalta. Ennen vaaleja käsittelyyn tulee myös sotemaakuntauudistuslakeja, velanottoa ja todennäköisesti verojen korotuksia. Tulossa on myös lisää hallituksen ideologisia hankkeita, jotka eivät missään muotoa ole järkeviä etenkään tässä taloustilanteessa.

Kun nyt ei enää käsittelyssä ole pelkkää koronaa, myös oppositio pääsee työskentelemään paremmin. Silloin tuodaan näkyviin nykyisen hallituksen heikkous ja Suomelle erittäin vahingollinen linja. Näiden seurauksena on väistämätöntä, että SDP:n ja sen apupuolueiden kannatus tulee laskemaan. Huonoimmassa asemassa voi olla aikaisempien kuntavaalien kuningas Keskusta hallituksen apupuolueena, jonka saalis hallitustaipaleelta taitaa tässä vaiheessa olla vain mahdolliset 22 sotemaakuntaa ja hurja kannatuksen lasku.

Eduskunta voi päättää kuntavaalien siirtämisestä yksinkertaisella enemmistöllä. Koska hallituspuolueilla on enemmistö eduskunnassa, se tarkoittaa, että he pystyisivät halutessaan saamaan läpi kuntavaalien siirron. Demokratia on suomalaisen yhteiskunnan ydin. Kuntavaalit ovat seuraava paikka, jossa kuntalaiset pääsevät suoraan vaikuttamaan oman kuntansa asioihin valitsemalla uudet kunnanvaltuutetut. Jos kuntavaalit siirretään pelkästään hallituspuolueiden päätöksellä, silloin viedään demokratiaan diktatuurin suuntaan.

Vuosi sitten oli mahdotonta kuvitella, millaisia tilanteita koronaepidemian takia on tullut eteen kevään ja kesän aikana. Kukaan ei vielä tiedä, millainen tilanne meillä on keväällä, kun vaalien aika on. Jos vaaleja päädytään siirtämään, mahdollisen siirron tulee olla kaikkien puolueiden yhteinen päätös, ei pelkästään hallituspuolueiden enemmistön jyräämä.

Ideologiat, maailmanparantaminen vai perusjärki?

Silloin kun rahaa saa seinästä, ruokaa kaupasta ja sähköä töpselistä, voi keskittyä epäolennaisiin asioihin. Silloin kun joutuu miettimään asioita seinää, kauppaa ja töpseliä pidemmälle, on pakko keskittyä enemmän vain olennaiseen. Silloin on luonnollista, että ihmiset alkavat ajattelemaan järkevämmin ja maanläheisemmin. Silloin on pakko luopua utopistisista ideologioista ja maailmanparantamisesta.

Eri medioissa uutisoitiin tänään, että suomalaisten arvot ovat koventuneet ja koronakriisi voi lopulta johtaa hurjaan perussuomalaisten nousuun. Tämä on hyvin aiheellinen huoli tai ilon aihe, riippuen mistä päin asiaa katsoo.

Hyvin pian tulee aika, jolloin koronakriisin ja EU vastuiden laskua aletaan maksamaan. Suomalaisten verotusta kiristetään, päivittäistavaroiden, asumisen ja liikkumisen kulut nousevat, eikä kaikille halukkaille löydy töitä. Siinä vaiheessa muutkin kuin perussuomalaiset voivat alkaa ajatella, miksi meidän suomalaisten pitää maksaa espanjalaisten perustulo tai Saksan ja Italian veronkevennykset.

Suomalaisia on 5,5 miljoonaa. Suomessa oli viimeisimmän tilaston mukaan alle 300 000 yritystä ja huhtikuussa meillä oli 2,5 miljoonaa työssäkäyvää. Pitääkö meidän veronmaksajien elättää kaikki nekin Suomeen saapuvat, jotka eivät ole kiinnostuneita rakentamaan suomalaista yhteiskuntaa, vaan vain elämään suomalaisten veronmaksajien kustannuksella. Pitääkö 2,5 miljoonan suomalaisen veronmaksajan ja suomalaisten yritysten maksaa 1,2 miljardin afrikkalaisen elämä? Pitääkö suomalaisten yksin omilla toimillaan pysäyttää ilmastonmuutos, vaikka se maksaisi meille kestämättömiä summia. Pitääkö jokaisen suomalaisen tinkiä sosiaali- ja terveyspalveluista, maksaa enemmän asumisesta ja liikkumisesta ja päivittäistavaroista, jotta vihervasemmistolaista ideologiaa ja liittovaltiokehitystä voidaan viedä eteenpäin kustannuksista välittämättä?

Vihervasemmistolaiseen ideologiaan kuuluu olennaisena osana kansallisvaltioiden hävittäminen, täysin vapaa liikkuvuus ja vapaus valita vaikka yhteiskunnan tuilla eläminen. Kaiken maksaa se joku muu. Kaunis ajatus, ihan niin kuin kommunismi aikoinaan, mutta todettu yhtä toimimattomaksi käytännössä.

Koronakriisin ja EU vastuiden (jos hallituspuolueet tulevat ne hyväksymään) laskua maksamme vielä pitkään ja sitä maksavat vielä lastenlapsemmekin. Emme välttämättä pitkään enää suomalaisina, vaan Euroopan liittovaltion perimmäisen periferian eurooppalaisina. Kelpaamme toki jatkossakin maksamaan, mutta päätösvaltaa meillä ei tule olemaan kuin nimellisesti. EU liittovaltiota tullaan johtamaan isojen maiden rautaisella otteella Keski-Eurooppalaisesta näkökulmasta, aivan kuten nytkin.

Sitä mukaan, kun ihmisille alkaa selvitä vihervasemmistolaisen ideologian hinta ja vaikutukset, sitä useampi alkaa ajattelemaan perussuomalaisemmalla tavalla. Yhä useampi alkaa näkemään EU:n todelliset päämäärät ja varsinkin Suomen roolin siinä.

Ei anneta periksi. Tehdään Suomesta taas itsenäinen ja omista asioistaan päättävä kansainvälisesti yhteistyökykyinen valtio.

Koronaa ja koululaisia

Koulujen avaamispäätös kahdeksi viikoksi ennen kesälomia on käsittämätön päätös. Peruskoululaisten, opettajien, ja muun henkilökunnan siirtäminen takaisin kouluun aiheuttaa varmasti nousua tartunnoissa. Opetusministeri kehottaa, että kouluissa tulisi noudattaa tavallista suurempaa väljyyttä. Suurin osa kouluista on isoja ja tilat oppilasmäärään nähden jo nyt ahtaita. On paljon kouluja, joissa opiskellaan väistötiloissa. On selvää, ettei turvavälejä tai muita toimenpiteitä pystytä noudattamaan.

Edelleen yli 10 hengen kokoontumiset on kielletty. Edelleen yli 500 hengen tapahtumat on kielletty. Kesän isot tapahtumat on kielletty tai peruttu. Pelkästään Helsingissä on yli 20 perusasteen koulua, joissa oppilasmäärä on yli 500. Nyt on siis ihan ok, laittaa tuollainen määrä lapsia ja aikuisia samaan tilaan? Lienee selvää, että varsinkaan pienemmät koululaiset eivät osaa, eikä heiltä voi vaatia samanlaista käytöstä kuin aikuisilta. Leikin ja touhuamisen lomassa aivastuksen tai yskäisyn peittäminen ei varmasti ole ensimmäisenä mielessä.

Vaikka suurin osa lapsista sairastaisi koronaviruksen lähes oireettomana, ei se tarkoita, etteivätkö he voi tartuttaa lähipiirissään olevia aikuisia ja riskiryhmäläisiä. Maailmalta tulleiden uutisten mukaan myös lapsilla on mahdollista saada taudin vakavia muotoja.

Koulujen avaamista perustellaan myös sillä, että osa lapsista voi huonosti kotona. Tämä on erittäin aiheellinen huoli. Täytyy kuitenkin muistaa, että koulujen pääasiallinen tehtävä on opetus, ei sosiaalityö, Ei ole mitään estettä, etteikö sosiaalityö voi nytkin tavoittaa niitä lapsia, jota voivat huonosti. Jos lasta ei tavoiteta, se on selkeä merkki siitä, että asiat eivät ole kunnossa. Sosiaalityöllä on ammattitaito ja työkalut asioihin puuttumiseen, riippumatta siitä opiskellaanko koulussa vai etänä.

Koulut ja koko yhteiskunta voitaisiin avata turvallisesti nopeastikin, mikäli julkisilla paikoilla vaadittaisiin käyttämään suu-nenäsuojia. Suurin osa tartunnoista leviää oireettomilta kantajilta. Jopa kankainen suusuoja suojaa viruksen levittämiseltä. Ihan normaalijärjellä ajatellen, jos jokaisella olisi suu-nenäsuoja, kukaan ei levittäisi virusta. Tällä keinolla tauti saataisiin hallintaan. Tämä tietysti edellyttää sitä, ettei rajoja avata ennen kuin muu maailma on samassa tilanteessa tai meillä on rokote.

Normaalisti rokotteen kehitys markkinoille asti vielä 8-15 vuotta. Nyt tavoitteena on 1-2 vuotta. Rokotteen pitkäaikaisvaikutuksia ei siinä ajassa ehditä tutkia, mutta ainakin yhteiskunta saadaan kokonaan auki. Siihen asti joudumme noudattamaan ainakin jonkinlaisia rajoituksia.

Näyttää siltä, että hallitus on huolissaan koronaviruksen hidastumisesta ja haluaa vauhdittaa sitä. Taustalla näyttää sittenkin olevan hidas laumasuojan hakeminen. Laumasuoja taktiikka on epäinhimillinen varsinkin vanhuksille ja riskiryhmille. Laumasuojan hakeminen nostaa kuolleisuustilastot aivan eri lukemiin. Nythän on vielä epäselvää sekin, muodostuuko viruksen sairastaneille immuniteettia. Jos tämä on hallituksen taktiikka, niin he voisivat olla edes sen verran suoraselkäisiä, että myöntäisivät tämän. Se kuitenkin taitaa olla liikaa vaadittu nykyiseltä hallitukselta.